Co je Timeboxing?

ℹ️
🎧

Nemáte na čtení čas? Pusťte si naše studijní texty formou podcastu.

Timeboxing je poměrně jednoduchá technika správy času, která je schopná doslova ušetřit čas.

Pokud si do svého (papírového či digitálního) diáře nebo kalendáře píšete své budoucí úkoly, schůzky a veškeré další události a aktivity, které vás čekají, jste na velmi dobré cestě. Princip Timeboxingu spočívá v tom, že si pro tyto aktivity stanovíte pevné časové rozmezí, které mu budete věnovat. A to platí pro každý úkol, schůzku či další osobní či pracovní aktivity. Ty pouze zanesete do svého plánu.

Jedná se o vcelku rozšířenou metodu. Mezi známější jedince, kteří mají tuto techniku v malíčku, spadá například Elon Musk či Bill Gates. Dokonce existují zmínky, že již Benjamin Franklin (jeden ze zakladatelů Ameriky) měl svůj den strukturovaný do jednotlivých částí.

Historické okénko pro zvídavé

• 1988 – Timebox popsán jako základní kámen „Rapid Iterative Production Prototyping”.
• 1999 – Metoda byla obšírně prezentována Jamesem Martinen v knize „Rapid Application Develompment“ jako součást tzv. agilního vývoje softwaru.
• V současné době například způsob řízení vývoje softwaru, tzv. scrum, využívá techniku Timeboxingu.

Studujte dále 👇

⚠️ Learnify se stane AI Supported Platform, tedy platformou podporovanou umělou inteligencí. To, co vidíš, jsou první střípky. Proto omluv možné nesplněné očekávání...