Fáze techniky Pomodoro

Proces techniky Pomodoro se skládá z 5 fází:

 • Plánování
  • Zde je potřeba rozhodnout, jaké aktivity budete během dne vykonávat
  • Tato aktivita by měla probíhat na začátku dne
 • Monitorování
  • V tomto případě se snažíte získat data o vašem vynaloženém úsilí, případně dalších věcí, kterých si v průběhu všimnete
  • Aktivita probíhá v průběhu celého dne, kdy máte dostupné jednotlivé archy, kde si jednotlivým aktivitám zapisujete Pomodora a případné poznámky (Seznam denních aktivit)
 • Evidence
  • Tady si zaznamenáte do evidenčního archu veškeré aktivity, včetně času, vašeho odhadu trvání a reálnou délkou trvání aktivity, či případné další poznámky a postřehy.
  • Evidence všech úkolů je dobré nechat až na konec dne  
 • Zpracování dat
  • Zde přichází na řadu vaše analýza, kdy budete porovnávat a hodnotit jednotlivé informace z vašich archů/záznamů, tak abyste získali informace o tom, jak se vám dařilo plnit úkoly
  • Taktéž se tato aktivita provádí až na konci dne
 • Vizualizace
  • Poslední fází je vzít analyzovaná data o tom, jak se vám dařilo plnit úkoly a projít si je, tak že budete schopen/a říct, co je potřeba zlepšit a co se vám naopak povedlo
  • Jak Evidence, tak Zpracování dat, ale i Vizualizace se provádí na konci dne společně a postupně
⚠️ Learnify se stane AI Supported Platform, tedy platformou podporovanou umělou inteligencí. To, co vidíš, jsou první střípky. Proto omluv možné nesplněné očekávání...