Metodologie GTD – jak funguje?

Ve stručnosti lze říct, že veškeré úkoly je potřeba zapsat si na konkrétní seznam, a tím si vytvořit externí systém úkolů či seznamů, rozdělených dle jednotlivých oblastí.  Tyto seznamy neslouží jenom jako připomínka toho, co vše je potřeba udělat. Jde zároveň o usnadnění a ušetření potenciálně ztraceného času, který by byl jinak vynaložen na plánování a přemýšlení, co se to vlastně vůbec mělo dělat.

Tato základní myšlenka má za cíl eliminovat velké rozptýlení a současně usnadnit udržení pozornosti na právě aktuálním úkolu či činnosti. Pokud tedy zrovna na něčem pracujete, ale vzpomenete si v průběhu, že musíte udělat ještě něco jiného, zapíšete si danou činnost bokem na papír a už s ní neztrácíte drahocenný čas.

Jakmile se Vám nakupí vícero dalších úkolů, je potřeba se včas rozhodnout a udělat si malou myšlenkovou mapu, co vše je zapotřebí k jejich dokončení. Naplánovat a ujasnit si postup jednotlivých kroků. Také je třeba, tyto úkoly rozdělit do kategorií, uspořádat, zpracovat a v průběhu (nejen na konci) promýšlet a reflektovat jednotlivé kroky či dílčí úkoly, zda-li by to nešlo nějak efektivněji. Potenciální dílčí úkoly je dle potřeby vhodné koordinovat, přesunout či delegovat. Přesný postup je uveden v dalším modulu.

Jde tak o dynamickou techniku/metodu, kterou si můžete sami upravit dle vlastních možností a potřeb.


⚠️ Learnify se stane AI Supported Platform, tedy platformou podporovanou umělou inteligencí. To, co vidíš, jsou první střípky. Proto omluv možné nesplněné očekávání...