Nevýhody a úskalí Pomodora

 • Hlavní kritikou Pomodora je přerušení po 25 minutách, kdy vás upozorní, že je čas na práci u konce. Což vás může vytrhnout z vašeho pracovního flow, kdy jste plně soustředění a vše vám jde od ruky. To může vyústit v problém při „vracení se“ zpět do tohoto stavu.
  • Možné řešení: Jako případné řešení se nabízí spojit 2 Pomodora hned za sebe (tedy bez přestávky si vyhradit 50minutový pracovní blok s navazující 10minutovou přestávkou) tak získáte vícero času na dokončení úkolu.  
 • Pomodoro se nehodí na kreativní práci. Přeci jen chvíli trvá, než naleznete správnou múzu k tvorbě – a té se držíte, dokud to lze. Kreativita potřebuje svůj čas a prostor. Nelze jí nakázat teď a tady tvoř.
  • Možné řešení: V případě kreativní práce je dobré uvážit, zdali vůbec využívat Pomodoro. Možná by bylo vhodnější nastavit celodenní deadline. Či tuto metodu s kreativní činností vůbec nespojovat.
 • Tikání, hlasité stopky, vizuální rušení utíkajícího času může být někdy nervy drásající.
  • Možné řešení: Existuje mnoho aplikací a možností, jak si čas v Pomodoru hlídat. Více se dozvíte v modulu „Aplikace a nástroje“.
 • Striktnost metody, přesně vymezeného času – může být stresující. Někdy tak moc, že s danou aktivitou ani nezačnete. Stejně tak to může nutit polevit na důslednosti a hledat cestičky, jak úkol dokončit co nejrychleji. To ovšem není cílem této metody.
  • Možné řešení: Musíte si uvědomit, že daný úkol, nemusí být splněn za jedno Pomodoro! Nikdo vám nebrání, rozkouskovat si aktivitu na tolik částí, kolik sami potřebujete.
⚠️ Learnify se stane AI Supported Platform, tedy platformou podporovanou umělou inteligencí. To, co vidíš, jsou první střípky. Proto omluv možné nesplněné očekávání...