O oblasti řešení problémů

Schopnost identifikace a řešení problémů v kontextu digitálních technologií je dnes jednou z těch nejstěžejnějších. Originální sousloví „problem solving“ v sobě totiž zahrnuje dva důležité aspekty – ten první je jakási schopnost řešení problémů neobvyklým způsobem na základě toho, že se člověk na daný problém dívá jinou optikou. Druhý aspekt se pak zakládá na strategii, jak je možné problém vyřešit a jak vše procesně zajistit, tak, aby byl vyřešen co nejefektivněji. Řešení problémů je tedy komplexní kompetencí, při které lze využít různých technik, přístupů, služeb či konkrétních nástrojů. Nejvíce se dnes pojí se schopnosti kreativního myšlení s procesem sebevzdělávání, které je často klíčem k řešení daného problému či výzvy. Pojďme se nyní podívat, jak digitální technologie společně s kreativitou, sebevzděláváním a dalšími kompetencemi velmi úzce souvisí.

⚠️ Learnify se stane AI Supported Platform, tedy platformou podporovanou umělou inteligencí. To, co vidíš, jsou první střípky. Proto omluv možné nesplněné očekávání...