O oblasti tvorby digitálního obsahu

Tvorba obsahu představuje podstatnou a velmi důležitou součást digitálních kompetencí nového tisíciletí, a to snad pro každého člověka, který žije v obklopení sociálních sítí typu Facebook, Instagram nebo YouTube. Tvorba digitálního obsahu se podstatně zjednodušila a také proměnila, obsah v digitálním prostředí se stal instantním a dynamickým. Již jsme si řekli, že konzument obsahu může zároveň stát jako producent (to například i v případě, kdy sdílím příspěvek někoho jiného), je však důležité si uvědomit, jak k různému typu obsahu přistupovat individuálně nebo jak jej případně propojovat a dále s ním pracovat. A právě to si ukážeme v následujících částech tohoto kurzu.