Asynchronní komunikace

Asynchronní forma komunikace explicitně nevyžaduje okamžitou reakci příjemce sdělení. Dochází u ní sice k rozpoznatelné interakci mezi autorem sdělení a adresátem, ale většinou u ní není potřeba dále reagovat. Nejčastěji si takovou formu komunikace a interakce můžeme představit například prostřednictvím e-mailů či různých diskusních fór. Při takových zprávách je sice důležité, aby si je člověk přečetl, reakce na ně však nemusí proběhnout okamžitě. Nyní se na takový komunikační proces podíváme ze strany autora konkrétního e-mailu a ze strany příjemce: 
 
Autor sdělení (například šéf oddělení v nejmenované firmě) napíše e-mail a odešle jej do mailové schránky svému podřízenému. Ten si například nemusí po zbytek pracovní doby e-mail otevřít, protože plní další pracovní povinnosti. A k odpovědi se dostává až druhý den ráno.

Asynchronní komunikaci nemusí představovat pouze e-maily, kdepak. Řadit sem můžeme i formy různého obsahu, který denně konzumujeme a vstřebáváme. Může se jednat o blogové příspěvky, videa na YouTube nebo příspěvky na sociálních sítích. 
 
Docházíme tady však ke stírání hranic mezi asynchronní a synchronní komunikací. Komunikace například u některých příspěvků na Facebooku může v jednu chvíli být velmi synchronní, kdy velké množství uživatelů v jednu chvíli reagují na stejný příspěvek nebo video, typicky na nějaké živé vysílání s velkým počtem sledujících.

⚠️ Learnify se stane AI Supported Platform, tedy platformou podporovanou umělou inteligencí. To, co vidíš, jsou první střípky. Proto omluv možné nesplněné očekávání...