Creative Commons

Nejznámější licencí – nebo spíše strukturou licencí – je dnes bezpochyby Creative Commons. Jde o soubor licencí, které zaštiťují práva autorů a zároveň i samotných uživatelů. Creative Commons tak nabízí k dispozici velmi bohatou škálu různých licencí – od nejvíce omezujících až po ty nejotevřenější. Přitom reflektuje různé požadavky, jako třeba, zda je možné dílo dále zpeněžit, za jakých okolností je možné jej sdílet, zda je potřeba uvádět autora původního díla a podobně.

Právě pod licencí Creative Commons nejčastěji dochází k přebírání již vytvořeného obsahu někým jiným a k jeho dalšímu užívání či dokonce remixování. To zdůrazňuje původní myšlenku, která za strukturou licencí stojí – tedy podporu sdílení a spolupráce v digitálním prostředí v co největší míře za jasně vymezených podmínek.

S jakoukoliv formou licence, která spadá pod Creative Commons, se pak můžeme setkat na platformách, jež velmi dobře známe. Jedná se například o video portály YouTube či Vimeo, světovou online učebnici Wikipedii, blogové Medium nebo banka obrázků a fotografií Pixabay.

⚠️ Learnify se stane AI Supported Platform, tedy platformou podporovanou umělou inteligencí. To, co vidíš, jsou první střípky. Proto omluv možné nesplněné očekávání...