Groupware

Spolupráce v digitálním prostředí různých virtuálních týmů probíhá především v nějakém groupware, což je označení pro speciální prostředí sloužící pro vzdálenou spolupráci. Čím dál častěji jsou členové různých pracovních týmů rozmístěni i třeba po celém světě. Pokud se tedy nemohou potkávat fyzicky, toto digitální prostředí jim nabízí možnost, jak přesto komunikovat a pracovat na nějakém pracovním projektu. Ať už je vzdálenost mezi nimi jakákoliv. Groupware by měl pro daný virtuální tým splňovat konkrétní parametry a určité potřeby daných lidí a podle toho mít k dispozici základní komponenty pro efektivní online spolupráci. Můžou jimi být to-do listy (tedy možnost vytvářet a spravovat úkoly), dokumentová úložiště (tedy místo pro archivaci či organizace důležitých souborů), komunikační komponenty v podobě chatu a podobně.

Příkladem, jak může spolupráce v digitálním prostředí fungovat, jsou Google a Microsoft. Celé kancelářské balíky G Suite či Office 365 zohledňují komunikační i kolaborativní složku pro potřeby jak komunikace, tak i komplexní spolupráce napříč celého týmu.