Informační kurátorství

Informační kurátorství či kurátorství obsahu je činnost, během níž člověk získává nějaký obsah, který dále zpracovává a organizuje. Můžeme si v přeneseném smyslu představit sebe samého jako kurátora v muzeu, který vybírá, jaké artefakty se v rámci připravované výstavy vystaví a jak bude taková výstava organizovaná.

V zásadě jde o tvorbu tematických sbírek různých informací či souborů, které nám mohou pomoci s tím, abychom měli ve všem přehled. Ať už je tematické uskupování záložek v internetovém prohlížeči, hierarichicky setřízená skupina složek v počítači nebo třeba playlisty na Spotify či YouTube. Tvorba takovýchto sbírek (tedy vyhledání a organizace různých informací a třeba i typu obsahu) není však jen o nalézání a uchovávání, ale také o sdílení. Tematické celky informací nemusí spravovat pouze jeden člověk, ale je možné je sdílet s desítkami či stovkami lidí zároveň.