Kde vyhledávat?

O Googlu jako jedničce ve vyhledávání informací jsme si už řekli, jeho největší výhody pak přichází v kombinaci s prohlížečem Chrome, kdy je možné v rámci účtu právě personalizovat výsledky vyhledávání. Nezastupitelnou pozici v českém prostředí má i Seznam. Využívat můžeme i méně známý, ale přesto s docela hodně zastoupený Bing provozovaný společností Microsoft.  

V případě, že nechcete za sebou při vyhledávání nechávat digitální stopu, můžete využít například vyhledávačů jako DuckDuckGo nebo Tor, které žádným způsobem neukládají historii prohlížení či tzv. cookies*. 


* Cookies je označení pro krátké textové soubory, které se ukládají v počítačí s pomocí vašeho internetového prohlížeče. V českém překladu je to termín pro sušenku a v přeneseném slova smyslu drobečky této sušenky webové stránce pomohou zjistit o vás a uložit patřičné informace. To se může projevovat například tím, že podruhé při zadávání doručovacích údajů v e-shopu vám stránka nabídne adresu dle vaší poslední návštěvy. 

⚠️ Learnify se stane AI Supported Platform, tedy platformou podporovanou umělou inteligencí. To, co vidíš, jsou první střípky. Proto omluv možné nesplněné očekávání...