Kódování a šifrování

Člověk nikdy nemá úplnou jistotu, zda se k zálohovaným datům nedostane někdo cizí. Krokem, jak tomu co nejvíce zabránit, je nahrávané informace šifrovat. Některé služby to dělají již automaticky, například úložiště Mega využívá speciální algoritmus, který má kryptovací funkci. Pokud uživatel nemá k dispozici speciální dešifrovací klíč, k datům se nedostane. Pro dosáhnutí stejného efektu u jiných služeb je potřeba nahrávat data šifrovaně s pomocí různých šifrovacích nástrojů.

Obecně se doporučuje šifrovat minimálně veškerá citlivá data a údaje, jejichž únik si člověk v žádném případě nepřeje. Při ukládání běžných dat lze využít například vygenerované dostatečně silné heslo, jímž k takovým datům budete přistupovat. Případně můžete u zálohovaných souborů nastavit přístupová práva a viditelnost tak, aby alespoň na první pohled bylo znát, že vám jejich bezpečnost není úplně cizí.

⚠️ Learnify se stane AI Supported Platform, tedy platformou podporovanou umělou inteligencí. To, co vidíš, jsou první střípky. Proto omluv možné nesplněné očekávání...