Koordinace

Pro každý tým je nezbytná koordinace, tedy plánování společných schůzek a jiných událostí, které mají dopad na celý tým a jeho fungování. Toto plánování může být podpořené nejen vytvářením událostí v online kalendáři, ale třeba také digitálním úkolovníkem v podobě to-do nástrojů. Obě tyto věci pak mohou fungovat ve vzájemné symbióze, a navíc se i efektivně doplňovat.