Kreativní řešení problémů a problem solving

Abychom mohli říci, že řešíme nějaký problém kreativně, musí být takový problém nový, společensky důležitý, otevřené a mají více správných cest, po nichž se dostaneme k jeho řešení. Většinou se řešení jednotlivých problémů s digitálními technologiemi dotýkají některé z jiných oblastí, o nichž jsme si již říkali.

Problém zapomínání úkolů, které mám na starosti, mohl být dříve řešen jejich zapisováním do papírového diáře. Nyní můžu využívat digitální nástroj, kam si veškeré úkoly píšu, barevně označuji a nastavuji, ať mi chodí upozornění, pokud úkol nesplním. Případně můžu mít tento digitální to-do list napojený přímo na e-mail, takže mi upozornění budou chodit do mailové schránky. Což je problém, který se velmi úzce dotýká schopnosti time-managementu a organizace informací.

⚠️ Learnify se stane AI Supported Platform, tedy platformou podporovanou umělou inteligencí. To, co vidíš, jsou první střípky. Proto omluv možné nesplněné očekávání...