Kritické myšlení

Kritické myšlení je důležitou součástí v procesu vyhledávání a hodnocení informací. Pomocí něho totiž můžeme nepodléhat prvnímu dojmu a naivně přebírat informace bez toho, aniž bychom si nejprve ověřili jejich správnost. Nebo aniž bychom se minimálně nezamysleli nad tím, zda vyhledaným informacím mohu věřit.

Neznamená to však, že budeme pochybovat při čtení článku popisující placatost Země o tom, zda je opravdu Země planetou ve tvaru koule. Kritické myšlení neznamená vyvracet veškeré informace, které se k nám dostanou, pouze přemýšlet nad tím, která informace z těch všech dohledaných bude k užitku více, která nám nenabízí nic nového a která naopak přináší nové poznatky, jež však nevedou k nějaké dezinterpretaci či chybným závěrům. 
 
Princip kritického myšlení umožňuje pochybovat, zaujmout odstup a připustit odlišný pohled na věc. Přitom se jedná o schopnost posuzovat vyhledané informace s logickou a rozumem každého z nás.