Nebezpečí spojená s využívání digitálních technologií

Jak už jsme zmínili, největším nebezpečím je v digitálním prostředí sociálně patologické chování, které jde v kontextu netikety až příliš za hranu. Nejčastěji se jedná o kyberšikanu, kybergrooming, sexting a kyberstalking. Mají velmi velký vliv na naše psychické zdraví a není dobré tyto potenciální hrozby nikdy podceňovat.

Kyberšikana je kolektivní označení různých forem šikana v digitálních prostoru. Konkrétnější formou je pak již řečený kybergrooming, který lze definovat jako psychickou manipulaci dítěte dospělým člověkem, například prostřednictvím sociálních sítí, komunikačních platforem a podobně, má zároveň velmi často sexuální motiv. Předmětem sextingu je posílání textového, fotografického či audiovizuálního obsahu se sexuálním podtextem, který je dále zneužit zejména po ukončení milostného vztahu. Kyberstalking je formou nebezpečného sledování za pomocí digitálních technologií, které může snadno přejít do výhružek a vydírání.

Mnohé jevy lze již nyní vykládat jako trestný čin. Jestliže se tak některý z nich děje vám či vašim blízkým, je nutné jim co nejrychleji zabránit a podniknout příslušné kroky.

⚠️ Learnify se stane AI Supported Platform, tedy platformou podporovanou umělou inteligencí. To, co vidíš, jsou první střípky. Proto omluv možné nesplněné očekávání...