Nové kompetence

S postupným vývojem digitálních technologií se rozvíjí i konkrétní kompetence, které by si měl člověk alespoň do jisté míry osvojit, aby tyto technologie dokázal vhodně využít ve svůj prospěch. Tou bezesporu nejdůležitější kompetencí, která bude platit čím dál více, je bezpochyby dovednost využít několik kompetencí – v kontextu digitálních technologií – na stejné úrovni. Takzvaná transdisciplinarita se totiž zakládá na prolínání různorodých technologií (ať už starších či těch nejmodernějších), fenoménů, přístupů či konkrétních nástrojů. Umět se pohybovat v digitálním světě transdisciplinárně je pro náš budoucí digitální svět klíčové.