Open Access

Otevřenost dat a informací je velkým tématem. Netýká se samozřejmě veškerých dat a informací (jak jsme si již řekli, citlivé a osobní údaje nebudeme v digitálním prostoru volně sdílet s ostatními). Téma otevřeného přístupu k informacím se týká zejména vědecké obce a také obecně občanské společnosti. Pokud nyní pomineme otevřenost ve vědě, vztah otevřenosti k možnosti spolupráce je pro nás značně klíčový, a to zejména v oblasti aktivního občanství.

Příkladem může být projekt spojený s nákazou COVID-19, který využívá otevřenosti dat a jejich efektivního sběru třeba pro takzvanou chytrou karanténu pomocí sledování GPS souřadnic, trasování Bluetooth signálu a podobně. Otevřená data by měla především být srozumitelně popsaná a uložená tak, aby se v nich všichni mohli jasně orientovat a případně je adekvátně využít.