Open Source

Open source (nebo také open software) vychází z hnutí podporující otevřenost zdrojového kódu naprogramovaného softwaru. Otevřenost se zde řeší primárně ve dvou různých rovinách, které však mají úzkou návaznost. Ta první se týká technické dostupnosti kódu – tedy s pomocí jakého standardu či jaké technologie lze ke kódu přistupovat a jak jej upravovat. Druhá rovina se týká legální přístupu ke kódu – pod jakou licencí je kód publikován a jaká práva se k němu vztahují ze strany uživatele.

Na těchto licencích pak závisí možnosti přejímání daného kódu. Některé umožňují do kódu pouze nahlížet a používat jej v nezměněné podobě, jiné naopak podporují úpravu zdrojového kódu a jeho distribuci pro další či dokonce zcela jiné využití, než bylo původně plánováno. Nejznámější takovou licencí je například GNU GPL, pod níž jsou publikovány takové známé programy jako třeba multimediální přehrávač VLC nebo kancelářský balík LibreOffice.

Myšlenka open source se čistě od softwaru postupem času rozšířila i na jiné druhy formátů. Můžeme se tak setkat s otevřenými daty, filmy, otevřeným hardwarem a podobně. Na licence, které se týkají právě jich, se nyní podíváme.

⚠️ Learnify se stane AI Supported Platform, tedy platformou podporovanou umělou inteligencí. To, co vidíš, jsou první střípky. Proto omluv možné nesplněné očekávání...