Osobní data, soukromí a sociální sítě

Soukromí a sociální sítě jsou z určitého hlediska jistý protimluv. Sociální sítě jsou do jisté míry přímo založené na sdílení osobních údajů, ať už se jedná o platformy jako Facebook, Instagram nebo YouTube, na nichž se nalézá spousta veřejně dostupných příspěvků, prostřednictvím nichž se dozvídáme informace o někom jiném, ať už jakoukoliv formou. Na základě těchto osobních dat pak sociální sítě s uživateli dále pracují – doporučují jim personalizovaný obsah, navrhuje další uživatele, s kterými by bylo dobré se na síti spojit a podobně.

Sbírání a využívání osobních dat sociálními sítěmi můžeme měřit dvojím metrem. Zatímco na jedné straně jsou využívány například k pochopitelnému (i chtěnému) rozvoji platformy, jejích stávajících služeb a nástrojů, na té druhé můžeme stále pozorovat pokusy o zneužívání a manipulaci těchto dat. Z poslední doby se jednalo například o společnost Cambridge Analytica. Dle interakcí na sociálních sítích je dnes již možné s celkem vysokou přesností odhadovat třeba politické preference, sexuální orientaci či volnočasové preference daného člověka. Jestli je tento sběr a užití našich osobních dat více dobré či špatné, je už na posouzení každého jedince.