Pravidla netikety

Netiketa (spojením slov „net“ neboli síť či internet a „etiquette“ neboli etiketa) je souhrn všeobecných pravidel chování v kyberprostoru. Hlavním cílem netikety je standardizovat formu komunikace a spolupráce takovým způsobem, jako je tomu i v reálném životě. Pro představu můžeme uvést kodex netikety od Virginie Sheaové, která uvádí následující soubor pravidel netikety:

  1. Pamatuj na člověka 

Na druhém konci je také člověk, nikoliv počítač. Pamatujte na to, co píšete. 

  1. Drž se stejných standardů chování, jaké používáš v reálném životě 

Držte se obvyklých pravidel slušného chování. To, co není vhodné v obvyklém životě, není většinou vhodné ani na internetu. 

  1. Měl bys vědět, kde se nacházíš 

Je potřeba vědět, v jakém prostoru se nacházím a s kým mluvím. Co je povoleno například v jednom skupinovém chatu, nemusí platit pro jiný. 

  1. Respektuj čas ostatních lidí 

Berte ohled na to, že každý má jiný režim a nemusí být stále přístupný. Počkejte si na reakci. 

  1. Vybuduj si dobrou online pověst 

Chovejte se slušně a taktně. Lidé mnohem ochotněji budou jednat s člověkem, který má dobrou pověst. 

  1. Sdílej odborné znalosti 

Pomáhejte v diskusích a sdílejte své znalosti za dobrým účelem. 

  1. Pomáhej držet pod kontrolou flame wars 

Pokud jste svědkem nepřátelské diskuse bez věcných argumentů, snažte se ji posunout do jiné roviny a účastníky diskuse usměrnit. 

  1. Respektuj soukromí ostatních lidí 

Nezasahujte do soukromí jiných. A pokud vám omylem přijde zpráva, která vám nepatří, smažte ji a odesílatele upozorněte na jeho chybu. 

  1. Nezneužívej svou moc 

Moc nutně neznamená, že je někdo lepší a někdo horší. Ani to neznamená, že je potřeba moc využívat k nekalým účelům. 

  1. Buď smířlivý k chybám jiných 

I vy děláte chyby. Nevysmívejte se za ně ostatním a nenadávejte na ně. 

Mezi další body jiných kodexů netikety mohou také patřit pravidla nerozesílat spam a reklamu, neporušovat autorská práva či nešířit hoaxy. 

⚠️ Learnify se stane AI Supported Platform, tedy platformou podporovanou umělou inteligencí. To, co vidíš, jsou první střípky. Proto omluv možné nesplněné očekávání...