Sharing Economy

Sharing economy (česky ekonomika sdílení) je stále celkem novou, ale přesto již značně vyspělou oblastí sdílení spojená s ekonomickými výhodami. Základním předpokladem tohoto odvětví je, že člověk nemusí vlastnit veškeré hmotné statky. Stačí, když si jej od někoho půjčí. Nejčastěji se tak děje za peníze či formou směny. Nemáte auto a potřebujete ho využít jen jednou do měsíce? Vyrážíte do přírody a nemáte stan? Vše si můžete půjčit od těch, kteří tyto věci vlastní. Nejtypičtějšími představiteli ekonomiky sdílení je například služba Uber či Airbnb. Vliv digitálních technologií v této oblasti je přitom značný, právě jejich prostřednictvím totiž většinou dochází ke zprostředkovávání celé služby (například s pomocí mobilní aplikace či webové stránky), čímž se značně urychluje a zefektivňuje celý proces. Ekonomika sdílení není pouze prázdným trendem, ale přináší s sebou celou řadu dalších benefitů, například v podobě šetření životního prostředí, času, místa a koneckonců i financí. Nejzářnějším příkladem může být sdílená přeprava, kdy se klade důraz na maximálního využití cestovního prostředku a rozprostření nákladů mezi více uživatelů, na takovém principu funguje například služba BlaBlaCar.