SMELL test

Nejznámějším testem, který lze využít pro hodnocení informací nalezených především na internetu, je takzvaný SMELL test.

S pro Source (neboli Zdroj) – jak vypadá zdroj informace, kterou jste dohledali? Jedná se webovou stránku? O facebookový příspěvek? Od koho informace pochází? Od známého, žurnalisty pracující pro bulvární plátek, profesora na univerzitě? Zdroj je tedy první věcí, na kterou byste se měli ihned podívat. 
 
M pro Motivation (neboli Motivaci) – proč vůbec tato informace vznikla, za jakým účelem? Má mě například nějaký instagramový příspěvek pouze o něčem informovat nebo mi má doporučit produkt, který si mám koupit? 
 
E pro Evidence (neboli Důkaz) – je v rámci informace dohledatelný zdroj, ze kterého autor vychází? Je někde v článku o 20.000 uprchlících, kteří přijeli do České republiky odkaz na původní zdroj, ze které článek čerpá? Odkud se tato informace vzala? Píšou o tom i další média? 
 
L pro Logic (neboli Logiku) – zapadají fakta do sebe a vytvářejí nějaký jasný závěr? Neprotiřečí si například sdělení v některých místech? Zní informace věrohodně? 
 
L pro Left out (neboli Zbytek) – je nějaký kus, který v celé skládačce chybí a který by mohl interpretací vyhledaných informací nějak pozměnit? Pokud ano, lze chybějící informace dohledat a dotvořit tak celistvý obrázek? Odpovídá i tak původní dohledané informaci? 
 
SMELL test tedy představuje jednoduchý návod, jak alespoň částečně hodnotit a filtrovat dohledané informace na internetu. Nejde o to, abyste podle tohoto testu pečlivě odpověděli na všechny otázky, ale spíše, abyste si vytvořili nějaké ucelené kroky s představou, podle jakých kritérií se budete na vyhledané informace dívat.

⚠️ Learnify se stane AI Supported Platform, tedy platformou podporovanou umělou inteligencí. To, co vidíš, jsou první střípky. Proto omluv možné nesplněné očekávání...