Tvorba textového obsahu

Text pro nás hraje důležitou roli. Sice se z historického hlediska vyvinul až po nástěnných malbách, které hráli v komunikaci kdysi ještě důležitější roli, nicméně text je daleko méně abstraktní komunikační formou. Zatímco ve středověku bylo takřka nemožné, aby uměl každý člen společnosti číst a měl doma alespoň jednu knihu, dnes je tomu přesně naopak. S narůstajícími technologickými možnostmi je produkce textového obsahu tak velká, že není v silách člověka vše zpracovat a je nutné si pečlivě vybírat, co chci číst – ať už se jedná o novinové články, blogové příspěvky či beletristické texty.

Téměř každý si dnes může prostřednictvím kancelářských balíků nástrojů vytvořit svůj vlastní textový dokument. Ať už se jedná o soupis důležitých poznatků, kapitolu z připravované knihy, zápis z pracovní porady, esej či cokoliv dalšího. Textový obsah hrál stěžejní roli při vzestupu fenoménu blogů a blogování na začátku tohoto tisíciletí, protože představoval nejsnazší způsob vyjádření. I tento text, který čtete, je textovým obsahem v pravém slova smyslu. Přesto se od pouhých textů upouští a primárně je nahrazují či minimálně doplňují další formy.

⚠️ Learnify se stane AI Supported Platform, tedy platformou podporovanou umělou inteligencí. To, co vidíš, jsou první střípky. Proto omluv možné nesplněné očekávání...