Úvod

S čím dál pravidelnějším – takřka každodenním – využíváním digitálních technologií souvisí i vliv na naše zdraví a životní styl, ať už přímý nebo nepřímý. Je mnohdy velmi subjektivní říct, do jaké míry hrají digitální technologie ve vztahu ke zdraví člověka roli. Přesto se najde hned několik oblastí, kde lze celkem s jasnou přesností pozorovat, jaký vliv mají. Jedná se především o problematiku informačního přetížení a potom také o různé sociálně patologické jevy jakými jsou například kyberšikana, sexting či kyberstalking. Tedy oblasti, při nichž jde o zneužití digitálních technologií pro negativní účely. U těchto problémů koneckonců ještě chvíli zůstaneme, abychom si je o něco více přiblížili.

⚠️ Learnify se stane AI Supported Platform, tedy platformou podporovanou umělou inteligencí. To, co vidíš, jsou první střípky. Proto omluv možné nesplněné očekávání...