Úvod

Jak jsme si již říkali v jedné z předešlých částí, komunikace hraje v digitálním prostředí stěžejní roli. Na tu pak navazuje jakákoliv forma spolupráce. To sice neznamená, že se taková spolupráce nikdy neobejde bez komunikace, ale je mnohem snazší. Schopnost spolupráce je pokládána za jednu z klíčových dovedností 21. století, zvláště pak právě v digitálním prostředí, které je svým přístupem ke spolupráci lidí mnohými věcmi specifické. Například možností někdy dokonce efektivněji spolupracovat s kolegy navzdory tomu, že vedle sebe sedíte v kanceláři. Spolupráce v digitálním prostoru však zároveň může být velmi náročná, a to například vzhledem k asynchronní komunikaci, kterou jsme si uvedli již dříve. Podíváme se nyní, jaké aspekty ovlivňují možnosti spolupráce v digitálním prostředí.