Velké množství úkolů

I přes rozdělení si všech záležitostí a úkolů do jednotlivých seznamů dle kategorií a kontextů – je pravděpodobné, že se v těchto seznamech nahromadí, či zůstane velké množství úkolů, které vás můžou přivést k rozhodovací paralýze.

Možné řešení: V tomto případě je vhodné využít nějakou plánovací techniku, jako je například Timeboxing (viz v našem kurzu), kdy si vybrané úkoly vložíte s časovým ohraničením času do vašeho kalendáře – tím konkrétnímu úkolu dáte přesnou dobu, kdy se mu budete věnovat.

Mimo plánovací, či time-managementové techniky je možné využít nějakou prioritizační metodu, která vám pomůže rozdělit dané úkoly dle priority. Jako příklad uvádíme Eisenhowerovu matici, jenž dělí úkoly do 4 kvadrantů: Naléhavé důležité úkoly, Nenaléhavé důležité úkoly, naléhavé nedůležité úkoly a Nenaléhavé nedůležité úkoly. A využít k tomu 4 akce v rámci GTD (viz schéma)