Více svobody

  • Vzhledem k tomu, že máte vytvořený jasný systém složek a seznamů – můžete si svobodně zvolit, čemu a kdy se danému úkolu chcete sami věnovat (samozřejmě pokud nejde o úkol s blížícím se deadlinem). Jednoduše si vyberete ten, úkol, který by zrovna nejvíce vyhovoval vaši nynější situaci a kontextu ve kterém se nacházíte, případně v kterém chcete směřovat dále.
  • Samozřejmě je i varianta nedělat nic – pokud chcete, nikdo vás do ničeho nutit nebude. Případě alespoň na chvilku se vymanit ze zaujetí stereotypních úkolu – a zvolit si nějaký jiný – příjemnější.