Zapojení se do aktivního občanství

Už jsme zmiňovali, že k aktivnímu občanství vede cesta skrz otevřená data. I když ne výlučně, skrze digitální technologie se postupně rozšiřuje nabídka postupů, které umožňují efektivní využívání služeb veřejné správy. Digitalizace má značný vliv i na státní správu, která pomalu, ale jistě umožňuje přistupovat ke službám a informacím digitální formou. V takovém případě hovoříme o takzvaném e-governmentu, do kterého spadá například možnost volit na dálku skrze internet, nahlížení do různých registrů, využívání datových schránek a digitálních podpisů pro komunikaci s úřady a podobně. Právě tyto digitální vymoženosti umožňuji participovat na rozvoji veřejné správy a aktivně se zapojovat do celospolečenského dění jako občan právě této společnosti.