3 příklady, jak postupovat

Poznámka s připomínkou

 1. Zeptejte se: Co to je?
  • Odpověď: Je to poznámka, objednat se k zubaři
 2. Je to proveditelné? (Ano/Ne)
  • Odpověď: Ano je
 3. Jaký bude další krok?
  • Odpověď: Zavolat zubařovi (Zde je nutné mít akční sloveso -> , co se udělat)
 4. Zabereme mi to méně než 2 minuty?
  • Odpověď: Ano
 5. Tím pádem to udělejte hned, tedy zavolejte zubaři. Poté si kontrolu u zubaře zapište do kalendáře.

Pohlednice

 1. Zeptejte se: Co to je?
  • Odpověď: Je to pohlednice z dovolené
 2. Je to proveditelné? (Ano/Ne)
  • Odpověď: NE, není
 3. Co s tím uděláte?
  • Varianta odpovědi: Máte na výběr akci buď zahodit, archivovat nebo nechat dozrát na seznamu Možná/někdy (poslední varianta se v tomto případě nehodí).
  • Záleží tedy na vás, jestli si pohlednici chcete nechat na památku nebo ne:
   • Pokud ne, tak zahodit.
   • Pokud ano
    • tak vložit do složky Archivovat (nicméně tato složka má zahrnovat primárně referenční materiály, které mohou patřit k nějakému projektu a bude se s nimi pracovat později). Proto můžete v této složce vytvořit novou složku a pojmenovat ji například „Vzpomínky“ a vložit pohlednici tam.

Rozepsaný dokument

 1. Zeptejte se: Co to je?
  • Odpověď: Je to rozpracovaná zpráva, kterou je nutné poslat hotovou kolegyni
 2. Je to proveditelné? (Ano/Ne)
  • Odpověď: Ano je
 3. Vyžaduje splnění úkolů více kroků?
  • Odpověď: Ano
  • Tím pádem se z ní stává projekt a ten si pojmenujte například „Zpráva pro Katku
 4. Jaký bude další krok?
  • Odpověď: Dopsat zprávu a (následně ji poslat, tedy se pokuste sepsat všechny další kroky, které vedou k dokončení tohoto projektu)
 5. Zabereme mi to méně než 2 minuty?
  • Odpověď: Ne
  • Tím pádem je vhodné to odložit a věnovat se tomu, jakmile si na to vyhradíte čas
  • Mezitím úkol vložte do složky Další kroky, pokud máte termín deadlinu, tak si jej zaznamenejte i do kalendáře, stejně tak i s termínem kdy úkol uděláte a kdy pošlete.
 6. Tím pádem máte zaznamenané kdy se máte tento úkol splnit a máte jej zařazený ve složce Další kroky v rámci projektu Zpráva pro Katku“.

*poznámka[MO1] (Hotové Ujasnění -> Strana 121 je kontrolní seznam ujasňování, na straně 181 je pro Uspořádávání (ale je to asi zbytečné)


 [MO1]Jenom poznámka pro nás – pro případné dohledání zdroje