Metodologie Pomodoro – aneb jak funguje Pomodoro?

Každý úkol může být rozdělen do menších časových intervalů (neboli „Pomodor“), ty jsou oddělené krátkou pauzou (díky tomu má náš mozek omezený čas věnovat se úkolu). Jeden cyklus Pomodora trvá 30 minut -> z toho 25 minut nerušené koncentrované práce a 5 minut přestávka, následující dalším Pomodorem. A tak dále a dále. Nicméně po 4 Pomodorech (=cca 2 hodinách) je nutné si dát 15-30 minut pauzu.

Ve vymezeném čase (25 minut), kdy pracujete, je nutné se intenzivně soustředit bez jakéhokoliv vyrušování -> a to ať externích (od ostatních) nebo interních (od vás – žádné koukání na email nebo soc. sítě apod.! Na to máte právě přestávku nebo si vyhraďte jedno Pomodoro).

6 jednoduchých kroků, k implementaci Pomodora:

 1. Vyberte si úkol, který chcete udělat
  1. Nastavte si časovač na 25 minut (Nicméně se vyhněte neustálému kontrolování času – to vás bude akorát vyrušovat)
  1. Začněte a pracujte na úkolu, dokud časovač nezazvoní
  1. Jakmile časovač zazvoní, ukončete práci a označte si splnění jednoho Pomodora (buď do seznamu denních aktivit (více dále) nebo papírově kamkoliv jinam, kde si můžete sledovat svá Pomodora, nebo můžete využít elektronickou formu, konkrétním nástrojům a aplikacím je věnovaný modul „Nástroje a aplikace“)
  1. Udělejte si krátkou 5minutovou přestávku (běžně se projít, trochu protáhnout. Nejlépe do jiné místnosti, než ve které pracujete – skočte si doplnit tekutiny, na toaletu apod…)
  1. Po každé čtvrtém Pomodoru si udělejte delší přestávku cca 15-30 minut.
⚠️ Learnify se stane AI Supported Platform, tedy platformou podporovanou umělou inteligencí. To, co vidíš, jsou první střípky. Proto omluv možné nesplněné očekávání...