Časová náročnost

V případě, že se vám podaří implementovat všechny aspekty a kroky GTD, což bývá samo o sobě časově náročné a zabere poměrně dlouho, než si člověk veškeré postupy a kroky osvojí. Je nutné daný systém stále udržovat, a to zabírá též celkem dost času. Konkrétně týdenní kontrola může trvat nějakou tu hodinu a pokud si na to nevyhradíte čas můžete i další týden hodnocení neudělat a najednou máte zastaralý systém a jste mimo kontrolu a systém se může kaskádovitě rozsypat.

Problém s dodržováním GTD a jeho křehkost
Pro dodržování systému GTD je potřeba si vytvořit návyk práce, nejenom s metodou jako takovou, ale také s jednotlivými kroky, což je samo sebou ze začátku poměrně náročné. Pokud se toho najedenou sejde mnoho – můžete být přehlceni pracovním náporem i přesto že víte, že dané věci potřebujete udělat, nemáte na ně čas.

Možné řešení pro časovou náročnost a problémy s dodržováním GTD a jeho křehkost:
Vzhledem ke složitosti, časové náročnosti a obsáhlosti GTD je potřeba začít pozvolna a nesnažit se osvojit více návyků zároveň, ale brát postupně jednotlivé aspekty a postupně je upravovat v návyky. Zároveň si osvojování, co nejvíce zjednodušte a zpříjemněte. V případě velkého přílivu záležitostí je klíčové je umět dobře rozdělit do správných kategorií a rozhodnout, co s nimi bude. Stejně tak ty události, které není třeba řešit teď, odsuňte na později.