Nabudete schopnost umět lépe řídit nejistoty

Díky již zavedenému systému, který máte zorganizovaný, můžete při přílivu nových informací, příležitostí, ale i výzev, jednotlivé nové události a myšlenky lépe zpracovat a vyhodnotit. Naučíte se tak lépe řešit a přizpůsobovat se novým podnětům, jak pozitivním, tak negativním.