Úvod

Využívání kreativity ve vztahu k digitálním technologiím je klíčovou dovedností dnešní doby. Mohou se totiž vyskytnout situace, které nelze řešit nějakým standardizovaným řešením či postupem. Některé problémy totiž vyžadují zcela jiný úhel pohledu a případně netradiční spojení s technologiemi. Tím nejpodstatnějším, co ze spojení kreativního myšlení a digitálních technologií vychází, je důležitost, kterou tato netradiční řešení mohou mít pro celou společnost. Kreativita je tak důležitým předpokladem pro práci s digitálními technologiemi, nebo minimálně velmi chtěnou vlastností.