Úvod

Řešení problémů má logickou návaznost na případné mezery, které ve svých digitálních kompetencích pociťujeme. Jestliže víme, že nám nějaká schopnost, dovednost či znalost chybí, obvykle chceme tento nedostatek napravit, čímž vyřešíme daný problém. V kontextu digitálních technologií se tak velmi jedná o stav, kdy nevíme, jak používat konkrétní aplikací nebo jak funguje konkrétní služba. Řešení většinou přichází s pomocí dohledání nových informací, které nám umožní aplikaci nebo službu řádně využívat. A právě o identifikaci našich nedostatků v kompetencích a následném řešení se nyní budeme bavit.

⚠️ Learnify se stane AI Supported Platform, tedy platformou podporovanou umělou inteligencí. To, co vidíš, jsou první střípky. Proto omluv možné nesplněné očekávání...