Timeboxing v praxi

ℹ️
🎧

Nemáte na čtení čas? Pusťte si naše studijní texty formou podcastu.

Ve stručnosti se dá Timeboxing připodobnit procesu naplánování si schůzky. Vyberete si den, začátek a konec schůzky, a tento čas si poté rezervujete v kalendáři. Jde tedy o časově ohraničené období, ve kterém pracujete na zvoleném úkolu. Jakmile tento stanovený čas vyprší, přesouváte se na další naplánovanou aktivitu, a to i v případě, že jste původní úkol nestihli dokončit. Na úkolu tedy pracujete jen po předem vymezené období. Konkrétní ukázky této metody vám ukážeme v praktické části kurzu.

Ve vámi stanoveném čase daného úkolu se soustředíte pouze na onu činnost. Stejně tak, jako byste byli například na obchodní schůzce. Platí tedy žádné rozptylování či odbíhání na sociální sítě, kontrolování pošty či podobné rušivé aktivity, protože i při zmiňované obchodní schůzce by to bylo neslušné.