Timeboxing vs. Timeblocking

ℹ️
🎧

Nemáte na čtení čas? Pusťte si naše studijní texty formou podcastu.

Chtěli bychom upozornit, že se můžete setkat nejenom s označením Timeboxing, ale také s označením Timeblocking. Obě přidělují úkolům pevný časový rámec a následující povídání vám vysvětlí rozdíly a rozsekne dilema právě ohledně názvosloví.

Timeblocking vyhrazuje striktní čas pro daný úkol (věnovat se psaní od 8:00 do 10:00). Timeboxing zahrnuje vymezení času, které na daném úkolu strávíte (psaní se budu věnovat dvě hodiny).

Schedule Planning 1j (1)

Timeboxing

  • Zahrnuje vymezení času, které na úkolu strávíte
  • Definuji si, že se budu někdy v budoucnu věnovat úkolu dvě hodiny 
  • Definuji si, jak dlouhý časový blok úkol zabere, aniž bych ho časově konkrétně ohraničil v kalendáři
  • Vymezuji jím délku trvání

VS.

Timeblocking

  • Vyhrazuje striktní časové okno pro daný úkol v konkrétní den a čas 
  • Definuji si, že se úkolu budu věnovat přesně v pondělí od 8:00 do 10:00 
  • Definuji si přesné časové bloky na konkrétním místě v kalendáři
  • Vymezuji jím místo v kalendáři v odpovídající délce trvání

V praxi však není nutné toto rozdělení příliš řešit. Timeboxing i Timeblocking se vám budou s velkou pravděpodobností navzájem prolínat, jelikož se jedná o velice podobné věci. Když úkolu stanovíte dvě hodiny k řešení a tím ho časově ohraničíte (metoda Timeboxingu), dříve či později si na něj v kalendáři vyhradíte konkrétní časový blok (metoda Timeblockingu).

Široká veřejnost tyto dva pojmy spojuje dohromady, častěji se však setkáte s pojmem Timeboxing. Proto i v tomto kurzu budeme používat toto označení. Je totiž velmi běžné, že se člověk již při plánování rozhodne, kolik času a v jakém časovém rozmezí uskuteční daný úkol. I přes výše uvedené rozdělení používá světový propagátor této techniky, Cal Newport, ve své knize Hluboká práce (v originále Deep Work) výraz Timeblocking. Proto očekávejte, že se můžete setkávat s oběma pojmy. Pro účely zjednodušení a efektivity, o kterou jde především, to považujte v tomto kurzu dále za synonyma.

Hluboká práce